išturšti

išturšti
ištur̃šti, -ia, ìšturšė 1. J, žr. išturkšti 1. 2. refl. euf. garsiai išsituštinti, išsiturškinti: Čia palesa, nubėga, išsitur̃šia i vėl noria lest [antys] Jrb. 3. tr. išplauti, išskalauti: Aš ìšturšiau stotkus, t. y. išploviau J. Ištur̃šti indą J.Jabl. 4. tr., intr. išieškoti, išversti: Visur išieškojau, išverčiau, ìšturšiau ir neradau Dkš. \ turšti; apturšti; išturšti; paturšti; suturšti; užturšti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • apturšti — aptur̃šti, ia, àpturšė tr. KŽ sudrumsti, suteršti (ppr. vandenį). turšti; apturšti; išturšti; paturšti; suturšti; užturšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paturšti — patur̃šti, ia, pàturšė tr. pakurstyti, pakiršinti: Tik paturšė nepaturšė – ir žusdegė kap žaira Rod. turšti; apturšti; išturšti; paturšti; suturšti; užturšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suturšti — sutur̃šti, ia (sùturšia), sùturšė 1. NdŽ, KŽ, Krkl žr. suturkšti 1: Vasarą tik sietuvose lieka vandens, ir tą patį antys suturšia Vdžg. 2. intr. prk. sunerimti, suūžti: Ir suturšė žmonės kaip bitės avily, kad spiesti rengiasi V.Krėv. 3. tr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • turšti — tur̃šti, ia, ė Rtr, DŽ, FrnW žr. turkšti: 1. G118, NdŽ, KŽ, Vdžg Antinas su antimis tur̃šia purvynuose JI22. Išnešk ančiukus į prūdą i tetur̃šie Užv. Antės vandenį tur̃ša – būs lytaus Skd. | refl. Š, NdŽ, KŽ, Dkš, Žvr, Krkl, Vdk, Rs: Ančiukai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užturšti — užtur̃šti, ia, ùžturšė J.Jabl, NdŽ žr. užturkšti 1: Vanduo ančių, žąsų ùžturštas Lkž. turšti; apturšti; išturšti; paturšti; suturšti; užturšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”